Behoud wat je hebt en verbeter waar nodig. Kronos houdt het bedrijf, zijn werknemers en de grond ook op lange termijn graag gezond.

Duurzaam ondernemen: secundaire arbeidsvoorwaarden

Daarom hanteren wij strenge ecologische én maatschappelijke normen, waar goede secundaire arbeidsvoorwaarden als vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Onze werknemers in Ecuador krijgen een basissalaris boven het sectorgemiddelde, ontvangen een dertiende maand in december, een warme maaltijd onder werktijd en een uitstekende financiële compensatie bij het maken van overuren. Ook verplichten wij ons personeel om vijftien vakantiedagen op te nemen en reserveren wij maandelijks een bedrag voor een eenmalige uitkering bij einde dienstverband.

Trainingsmogelijkheden en financiële ondersteuning

In onze functioneringsgesprekken spreken wij met onze werknemers over hun dromen en ambities en kijken we naar onder meer trainingsmogelijkheden hoe deze te verwezenlijken. Het verbeteren en innoveren van bedrijfsprocessen is tevens een terugkerend gespreksonderwerp. Waar nodig bieden wij onze werknemers financiële ondersteuning voor, bijvoorbeeld, de aanschaf van een motorfiets. Middels een strenge, maar rechtvaardige afbetalingsregeling wordt de lening snel afbetaald en kan ons personeel zonder al teveel moeite van en naar de plantage komen.

Certificaat sociaal beleid

Ons sociale beleid wordt concreet met de zogenaamde SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo), een certificaat dat wordt uitgegeven door het Ecuadoraanse ministerie van Arbeid; wat betekent dat wij voldoen aan alle eisen van het Reglement voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en verbetering van de werkomgeving.

Bezoek Kronos in Ecuador of lees meer over duurzaam ondernemen.