Palmolie

Waar wordt palmolie voor gebruikt?

Van cosmetische artikelen als shampoo en lippenstift tot voedingswaren als margarine, muesli en instant noedels: de kans is groot dat u al dan niet bewust palmolie consumeert. Palmolie is een belangrijk bestanddeel voor het overgrote deel van de artikelen in uw supermarkt en dankt zijn populariteit dan ook aan de eindeloze reeks toepassingen waar het geschikt voor is.

De huidige markt voor palmolie

Palmolie is een belangrijk bestanddeel voor het overgrote deel van de artikelen in de supermarkt om de hoek. Het is met een marktpercentage van 65 procent ‘s werelds meest verhandelde plantaardige olie. De consumptie van palmolie ligt daarmee hoger dan welke andere plantaardige olie ook en toont een enorme toename in de afgelopen dertig jaar.

Toekomst van palmolie

Een groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart hebben direct invloed op de vraag naar de diverse luxe producten waar palmolie zich voor leent; evenals een toenemende vraag naar alternatieve brandstoffen. Naar verwachting blijft de consumptie van palmolie dus ook de komende jaren stijgen. Vanwege een steeds dringender duurzaamheidsvraagstuk en een groeiend milieubewustzijn wint met name duurzame palmolie populariteit. Alleen in Nederland neemt het gebruik van duurzame palmolie een forse toevlucht. Uit cijfers van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) blijkt dat maar liefst 84% van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in 2015 duurzame palmolie gebruikt ten opzichte van 30% in 2011.

Duurzaam palmolie winnen

De productie van palmolie gaat mondiaal gepaard met ontbossing, landonteigening en schending van arbeidsrechten. Kronos kiest echter voor een duurzame alternatieven. Onze projecten genieten maatschappelijke draagkracht, ontbossing en onteigening zijn niet aan de orde en wij verzekeren ons personeel van goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Lees meer over duurzaam ondernemen.