Waar wordt cacao voor gebruikt?

Een chocoladekoekje, reep chocola of verfijnde delicatesse rechtstreeks uit de chocolaterie: de smaakbepalende stof voor chocola in welke vorm dan ook is de cacaoboon. Maar wist u dat cacao ook zijn bestemming vindt in de cosmetische en farmaceutische industrie? Cacao wordt onder meer gebruikt voor de productie van lippenstift en zetpillen, omdat het smelt bij lichaamstemperatuur. Ook vinden de schil, het extract en de poeder – dus eigenlijk alle bestanddelen van de cacaopeul – hun toepassing in de tabaksindustrie.

De huidige markt van cacao

De wereldwijde consumptie van cacaoproducten richt zich vooral op West-Europa en Noord-Amerika. Het jaarlijkse verbruik per inwoner is in deze landen ongeveer 2,1 tot 5,9 kilogram. Het huidige verbruik per hoofd van de bevolking in de opkomende markten zoals China (30 gram), Indonesië (67 gram) en India (21 gram) maakt duidelijk, dat de kans groot is dat de wereldwijde consumptie van cacaoproducten toeneemt. Chocola is bovendien recessiebestendig: de wereldwijde chocolademarkt heeft de afgelopen jaren niet geleden onder de economische tegenwind.

De toekomst van cacao

Door de combinatie van een stijgende vraag en een stagnerende productie dreigt cacao een schaars goed te worden. Er zijn geen natuurlijke of chemische substituten voor de cacaoboon en de cacaoboom groeit uitsluitend binnen een beperkte ring rond de evenaar. De International Cacao-Organization (ICCO) voorspelt dat de vraag het aanbod overstijgt in 2020. Berekeningen aan de hand van de mondiale groei van het BBP (bruto binnenlands product) en een stijging van de cacaoconsumptie van 750.000 tot 900.000 ton per tien jaar onderbouwen die voorspelling.

Kronos investeert in duurzame cacao

Kronos profiteert van de beschreven marktontwikkelingen. Wij ontwikkelen en exploiteren duurzame cacaoplantages in het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Op deze plantages zetten we innovatieve en hoogrenderende teeltmethoden in. We hanteren strenge ecologische en maatschappelijke criteria. Zo stellen we zeker, dat we niet uitsluitend kwalitatief hoogwaardig, maar ook verantwoord produceren.